Το BitTorrent εμποδίζει τον υπολογιστή να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής!

Θέμα

Το BitTorrent εμποδίζει τον υπολογιστή μου να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, πώς να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία;

Λύση

Το BitTorrent είναι από προεπιλογή ρυθμισμένο ώστε να εμποδίζει τον υπολογιστή να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής εάν υπάρχουν ενεργά torrents.

  • Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις> Προτιμήσεις> Γενικά.
  • Καταργήστε την επιλογή "Αποτροπή αναμονής εάν υπάρχουν ενεργά torrents".

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή και έπειτα στο OK.
Προηγούμενο Άρθρο Επόμενο Άρθρο

Οι Καλύτερες Συμβουλές