Ο Internet Explorer εκκινείται πάντα σε λειτουργία χωρίς σύνδεση

Θέμα

Σε κάθε συνεδρία μου, ενεργοποιείται αυτόματα η καρτέλα Εργασία εκτός σύνδεσης. Τί μπορεί να γίνει?

Λύση

  • Ανοίξτε το IE.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία> Επιλογές Internet> καρτέλα Σύνδεση.
  • Ελέγξτε "Ποτέ μην καλέσετε μια σύνδεση".
  • Κάντε κλικ στο OK για επικύρωση.
Προηγούμενο Άρθρο Επόμενο Άρθρο

Οι Καλύτερες Συμβουλές