Οι κώδικες USSD της Airtel για την ισχύ, τις προσφορές και την ισορροπία

Η Airtel είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Ινδίας με εκατομμύρια συνδρομητές. Η εταιρεία ξεκίνησε επίσης διάφορες μη δομημένες συμπληρωματικές υπηρεσίες δεδομένων (USSD) για να κάνει τις υπηρεσίες της εύκολα προσβάσιμες για τους πελάτες της. Συνεχίστε να διαβάζετε για να ανακαλύψετε τους πιο σημαντικούς κώδικες USSD της Aritel.

Σημαντικοί κώδικες USSD του Airtel

Ακολουθεί ο κατάλογος των πιο δημοφιλών κωδικών USSD που μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες της Airtel να ελέγξουν τις ισορροπίες τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες:

 Για να ελέγξετε το My Airtel, η προσφορά μου - * 121 #

Για να ελέγξετε την ισορροπία Airtel Airtel για το λεπτό - * 123 * 1 #

Για να ελέγξετε την ελεύθερη, τοπική και STD ισορροπία SMS - * 123 * 7 #

Για να ελέγξετε τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας - * 121 * 4 #

Για να ελέγξετε την ισορροπία - * 123 #

Για να ελέγξετε την τοπική ισορροπία SMS - * 123 * 2 # ή * 555 #

Για να ελέγξετε τις τελευταίες 5 συναλλαγές - * 121 * 7 #

Για να ελέγξετε την τοπική ισορροπία Night Airtel Airtel - * 123 * 6 #

Για να ελέγξετε την ισορροπία των νυχτερινών δεδομένων - * 123 * 197 #

Για να ελέγξετε την ισορροπία δεδομένων 3G - * 123 * 11 #

Για να ελέγξετε τον αριθμό του δανείου - * 141 * 10 #

Για να ελέγξετε την ισορροπία δεδομένων 4G - * 121 * 8 #

Για να ελέγξετε το υπόλοιπο δεδομένων 2G - * 123 * 10 #

Για να ελέγξετε την υπηρεσία δώρου Airtel Talk Time - * 141 #

Για να ελέγξετε την ελεύθερη ισορροπία STD λεπτών - * 123 * 8 #

Για να ελέγξετε το μενού Hello Tunes - * 678 #

Για να ελέγξετε το νυχτερινό κατάστημα Airtel - * 129 #

Για να ελέγξετε την ειδική προσφορά - * 121 * 1 #

Για να ελέγξετε το δάνειο στο Internet - * 567 * 12 # ή * 141 * 567 #

Για να ελέγξετε το ενεργό πρόγραμμα χρέωσης - * 121 * 13 #

Για να ελέγξετε τις τελευταίες 5 χρεώσεις - * 121 * 7 #

Για να ελέγξετε την ισορροπία - * 121 * 2 #

Για να ελέγξετε το καθαρό υπόλοιπο - * 123 * 10 #

Για να ελέγξετε το οφειλόμενο ποσό - * 141 * 001 #

Για να ελέγξετε το πακέτο μου - * 129 * 4 #

Για να ελέγξετε το σχέδιο Internet - * 121 * 11 #

Για να σταματήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία - * 121 * 5 #

Για να ελέγξετε το σχέδιο SMS - * 121 * 30 #

Για να ελέγξετε το σχέδιο Happy Hour - * 343 #

Για να ενεργοποιήσετε το σχέδιο 5-ρουπίου - * 222 * 5 #

Για να ελέγξετε το Airtel καθαρό σχέδιο - * 567 #

Εικόνα: © Airtel.

Προηγούμενο Άρθρο Επόμενο Άρθρο

Οι Καλύτερες Συμβουλές